Startup mang sản phẩm làm thủ công từ bột đậu xanh lên Shark Tank và chốt deal thành công với hai cá mập

Startup có sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của người dùng đã tạo ra hứng thú với Shark Hưng và Shark Liên, từ đó gọi vốn thành công 4 tỷ đòng trên sóng Shark Tank Việt Nam.

Cùng hiểu thêm về bài viết tại:

https://vietnambiz.vn/startup-mang-san-pham-lam-thu-cong-tu-bot-dau-xanh-len-shark-tank-va-giat-deal-ngon-lanh-tu-hai-ca-map-20226278124158.htm?fbclid=IwAR2ajTBYarQIRinRN3iGY6IeJoufwnQyyh3StADnEsP8GBLsfJHNsIM0-FU