Shark Tank 5: Startup ‘tinh bột kháng tự nhiên’ chỉ lãi 62 triệu/năm nhưng vẫn được tranh giành

Công ty CP Chăm sóc Sức Khỏe Đường ruột Việt Nam đến với Shark Tank cùng sản phẩm tinh bột kháng tự nhiên để kêu gọi 4 tỷ đồng cho 20% cổ phần, mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người Việt.

Tìm hiểu thêm về bài viết tại:

https://nguonluc.com.vn/shark-tank-5-startup-tinh-bot-khang-tu-nhien-lai-62-trieunam-nhung-vi-sao-van-duoc-cac-shark-lien-shark-hung-tranh-gianh-a5197.html?fbclid=IwAR0duzjh4nVRt4Xb7q_Ztx-V1tGJ-LH2oJPfEeU0X7rKEq4kfLM8cPWRfHk